2021-09-19 22:13:18 Find the results of "

投注乐博

" for you

Prediction , Nghĩa của từ Prediction | Từ điển Anh - Việt ...

Prediction : / prɪdɪkʃn /, Danh từ: (hành động) nói trước, sự dự báo, sự dự đoán; lời dự đoán, lời tiên tri, Toán & tin: sự dự đoán, dự báo,

Prediction - Từ điển Anh - Việt - tratu.soha.vn

interference prediction sự dự đoán nhiễu orbit prediction sự dự đoán quỹ đạo.

PREDICTION | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

Ý nghĩa của prediction trong tiếng Anh. ... [ + that ] No one believed her prediction that the world would end on 12 November.

Prediction Market ? Hướng dẫn giao dịch Prediction ...

Prediction market (thị trường dự đoán) về cơ bản sự kiện phái sinh trong đó người dùng sẽ mua Token dự đoán các vấn đề trong tương lai

Prediction ? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Nghĩa tiếng Việt của từ Structured Prediction Thuật ngữ công nghệ tiếng Anh của Structured Prediction. What is the Structured Prediction Definition and meaning

prediction - mister-map.com

Thông tin chi tiết được ẩn để trông ngắn gọnĐang xem: Prediction gìdự đoán · lời dự đoán · lời nói trước · lời

Prediction Market là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Prediction Market khái niệm, ý nghĩa, ví dụ mẫu và cách dùng thị trường dự đoán trong Kinh tế học Kinh tế học hành vi của Prediction Market / thị trường dự đoán

prediction" ? Nghĩa của từ prediction trong tiếng Việt. ...

Nghĩa của từ 'prediction' trong tiếng Việt. prediction ? Tra cứu từ điển trực tuyến.

Prediction ? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Nghĩa tiếng Việt của từ TCP Sequence Prediction Thuật ngữ công nghệ tiếng Anh của TCP Sequence Prediction. What is the TCP Sequence Prediction Definition and meaning